Udruženje Crnogoraca Menu

Direktna veza:

Otvorene prostorije Udruženja Crnogoraca Subotice

Produbljivanje odnosa Srba i Crnogoraca, bratimljenje gradova i razvoj saradnje u svim oblastima društva, glavni su ciljevi rada novoosnovanog kluba Udruženja Crnogoraca Subotice. Prostorije ovog udruženja svečano su otvorene u subotu na adresi Braće Radić broj 4.

Predsednik kluba Udruženja Crnogoraca Subotice Voja Raičević, istakao je da je pre godinu dana, kada je udruženje formirano, veliki broj građana verovao u neuspeh ovog Udruženja. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi koja je obezbedila prostorije, rad i delovanje Udruženja Crnogoraca od sada će biti mnogo efikasniji.

Svečanom otvaranju novih prostorija prisustvovao je i predsednik Saveza Udruženja Crnogoraca Srbije Borislav Mrvaljević, koji je istakao da je otvaranje prostorija Udruženja čin, koji ima zadatak da okuplja ne samo Crnogorce nego i njihove prijatelje, te da je neophodno kulturno povezivanje Crnogoraca sa drugim narodima u Subotici, i promocija njihovih nacionalnih, kulturnih i tradicionalnih obeležja i nasledstva.

Rad na jačanju odnosa Srba i Crnogoraca, i razvoj saradnje u svim oblastima društva, glavni su ciljevi novoosnovanog kluba Udruženja Crnogoraca Subotice, te su shodno tome, a na inicijativu Voje Raičevića, grad Subotica i Berane odnedavno pobratimljeni. Prema poslednjem popisu stanovništva, u Subotici ima između 1.300 i 1.400 Crnogoraca, dok samo Udruženje broji 85 članova.

  • Hvala Vam što komentarišite, uredite Vašu objavu. HTML oznake su dozvoljene "strong", "code" i "href".