Udruženje Crnogoraca Menu

Sve stavke za novembar, 2019

Direktna veza:

Prva posjeta novog ambasadora Crne Gore Subotici

Novi ambasador Crne Gore u Srbiji Tarzan Milošević posjetio je grad Suboticu i tom prilikom se sastao i sa predsjedništvom Udruženja Crnogoraca iz Subotice. U delegaciji sa novim ambasadorom bio je Generalni konzul Crne Gore u Srbiji Dragan Đurović, ministar savjetnik u ambasadi Crne Gore u Srbiji Vule Tomašević i prva sekretarka ambasade Crne Gore u Srbiji Tijana Vuković.

Nakon zvanične posjete kod gradonačelnika Subotice Bogdana Labana, ambasador je posjetio i Udruženje Crnogoraca iz Subotice koje je predvodio predsjednik Udruženja i potpredsjednik Nacionalnog savjeta Crnogoraca u Srbiji Rade Bulatović. Sastanak je održan u prostorijama Udruženja Crnogoraca u Subotici gde je ambasador Milošević upoznat sa načinom funkcionisanja crnogorske zajednice na sjeveru Srbije.

U razgovoru sa predsjedništvom Udruženja, ambasador Milošević se zahvalio na srdačnom prijemu i napomenuo je da će nastojati da unaprijedi saradnju sa udruženjem Crnogoraca u Subotici.

Ovo je prva zvanična posjeta nekom gradu u Srbiji i Udruženju od kada je ambasador stupio na novu dužnost.

  • Hvala Vam što komentarišite, uredite Vašu objavu. HTML oznake su dozvoljene "strong", "code" i "href".