Udruženje Crnogoraca Menu

Sve stavke za oktobar, 2011

Direktna veza:

Osnovano udruženje Crnogoraca Subotice

U petak, dana 07.10.2011.g. održana je Osnivačka skupština Udruženja Crnogoraca Subotice, u prostorijama „Otvorenoga univerziteta“, s početkom u 18 sati.

Crnogorci Subotice iskazali su želju i potrebu da formiraju organizaciju koja će ih okupiti na jednu adresu i u jedno udruženje, kako bi se na adekvatan način organizovali i stvorili uslove za afirmaciju vlastitih nacionalnih kulturnih i ostalih vrijednosti. Detaljnije

  • Hvala Vam što komentarišite, uredite Vašu objavu. HTML oznake su dozvoljene "strong", "code" i "href".