Udruženje Crnogoraca Menu

Direktna veza:

Postavljen je novi sajt!

CitySu team je postavio novi sajt izrađen najnovijim Web 2.0 tehnologijama koristeći HTML5 i CSS3 tehnologije u kombinaciji sa Javascriptom, jQuery-jem i odličnim grafičkim dizajnom koji je smešten na WordPress platformu sa višestrukom zaštitom.

Sajt je je prilagođen u skladu sa potrebama posetilaca, kao i sa potrebama naših trenutnih i potencijalnih klijenata. Sve informacije su lako dostupne. Integracija socijalnih mreža doprinela je lakšem plasiranju informacija sa sajta.

Nove tehnologije i tehnološka dostignuća nam svakodnevno pružaju nove mogućnosti za prezentaciju naše kompanije i mi ih uspešno koristimo.

PR Služba

  • Daniel Dulić

    Jako lepo izgleda! Pozdrav iz Subotice.

  • Hvala Vam što komentarišite, uredite Vašu objavu. HTML oznake su dozvoljene "strong", "code" i "href".