Udruženje Crnogoraca Menu

Direktna veza:

Inicijativa za osnivanje Nacionalnog saveta Crnogoraca

Udruženje Crnogoraca Subotice pokrenulo je akciju prikupljanja potpisa za osnivanje Nacionalnog saveta Crnogoraca u Republici Srbiji. Potpisi se prikupljaju danas i sutra od 15 do 17 časova u prostorijama Udruženja, u ulici Braće Radić broj 4. Prema poslednjem popisu stanovništva, u Subotici živi 1390 Crnogoraca, a Udruženje broji 100 članova. U nastavku prenosimo Saopštenje za javnost Udruženja Crnogoraca Subotice.

Poštovanim građanima Subotice koji potiču iz Crne Gore ili sebe smatraju Crnogorcima,

Udruženje Crnogoraca Subotice je osnovano 2011 god.u skladu sa zakonima Republike Srbije a sve u cilju da kao i sve nacionalne zajednice, a u Subotici ih ima dosta,neguju svoje tradicionalne kulturne i umjetničke vrijednosti.Udruženje je osnovalo i svoj klub,u ul. Braće Radić br.4. (ulaz iz dvorišta) u kojem je ostvarena ideja da se svi kojima je na srcu porijeklo mogu naći,vidjeti, okupiti i evocirati uspomene na rodni kraj.

Iako su propisi Republike Srbije odavno omogućili prava nacionalnim zajednicama da formiraju svoje Nacionalne savjete,to pravo Crnogorci do sada nijesu koristili a razloga je verovatno,nebrojeno puno.Ipak,konačno je shvaćena potreba da se i ta proceduralna forma zadovolji time što će se u skladu sa svim dosadašnjim pozitivnim propisima pristupiti formiranju posebnih biračkih spiskova nacionalne zajednice Crnogoraca radi osnivanja i formiranja Nacionalnog savjeta Crnogorske nacionalne zajednice u Republici Srbiji.Potrebno je naglasiti da su prava nacionalnih zajednica veoma široka u našoj Republici,ali su članovi Udruženja stali na stanovište da se distanciraju od dvije stvari: političkog djelovanja i vjerskih orijentacija.Na taj način su članovi Udruženja definisali svoje djelovanje samo kao kulturološko, umjetničko i socijalno,i nadamo se,onemogućili time one rasprave koje u našem društvu obično i najčešće stvaraju građansku konfuziju.

slika1

Pored toga, Udruženje u Subotici,samo po sebi ima takođe i normalnu orijentaciju da se povezuje sa sličnim udruženjima širom Republike Srbije pa je radi lakše i bolje međusobne koordinacije osnovan Savez Udruženja Crnogoraca Srbije a čije je sjedište u Beogradu,koji će dalje koordinirati zajedničke aktivnosti na teritoriji Republike a i participirati u Nacionalnom savjetu u mjeri u kojoj će mo se svi mi angažovati i učestvovati u radnjama koje su propisane zakonima.

A da bi smo učestvovali na valjan način potrebno je prije svega oformiti poseban birački spisak Nacionalne zajednice i to na način da se Izjave o pripadnosti nacionalnoj zajednici moraju ovjeriti u sudskom registru. Iza toga slijedi podnošenje zahtjeva Ministarstvu za lokalnu samoupravu o osnivanju Nacionalnog savjeta,i na kraju,početkom iduće godine,slijede izbori za rukovodstvo Nacinalnog savjeta.

Danas smo upriličili da obavijestimo javnost Subotice da je Udruženje Crnogoraca Subotice organizovalo ovjeru potpisa na Izjavama tokom 19 i 20- og septembra (četvrtak i petak) u periodu od 15 do 17 časova u prostorijama Udruženja koje se nalazi u ul Braće Radić br.4.

slika2

Tim povodom pozivamo sve one sunarodnike koji razumeju potrebu i pravo na ovaj angažman da tih dana iskoriste priliku i da se pridruže članovima Udruženja u ovim aktivnostima,te da se ličnom podrškom inicijativi osnivanja Nacionalnog savjeta da što većim legitimitet brojem upisanih Crnogoraca iz ovoga kraja. Nadamo se da će najveći broj naših sunarodnika pravilno shvatiti ovu aktivnost u smislu važnosti obeležavanja porijekla a ne remeteći posebno isticanje nacionalnog opredeljenja,što inače stvara veoma veliku zabunu među našim sunarodnicima,otvara nepotrebne polemike i stvara nezdravu atmosferu u ukupnoj našoj zajednici.

U smislu potrebe da se naša Nacionalna zajednica što bolje informiše o radu Udruženja,kao i o aktivnostima Saveza Udruženja do formiranja Nacionalnog savjeta,ovo je prvi izlazak u javnost radne grupe Udruženja koja se bavi ovim poslom i ovom problematikom,a koja će funkcionisati do osnivanja Nacionalnog savjeta.U narednom periodu,radna grupa će redovno obavještavati javnost o djelovanju Udruženja na gore pomenutim poslovima pa se unapred zahvaljuje predstavnicima javnih medija na korektnom izvještavanju i praćenju.

 

Subotica, 19.09.2013.g.

  • Hvala Vam što komentarišite, uredite Vašu objavu. HTML oznake su dozvoljene "strong", "code" i "href".