Udruženje Crnogoraca Menu

Direktna veza:

BRZOPOTEZNI BERGER ŠAHOVSKI TURNIR

U subotu, 18.01.2014.g. sa početkom u 16:30, u prostorijama Udruženja Crnogoraca Subotice održan je ubrzani Berger šahovski turnir sa 10 šahista u 9 kola.

Struktura šahista po titulama i kategorijama:

– Čabarkapa Novak, internacionalni majstor,
– Šćepanović Labud, fide majstor,
– Grujić Milan, majstorski kandidat,
– Mešter Robert, majstorski kandidat,
– Marović Milorad, majstorski kandidat,
– Puhalo Zdravko, majstorski kandidat,
– Grković Kosta, majstorski kandidat,
– Sedlak Ivan, majstorski kandidat,
– Veljić Dragutin, majstorski kandidat,
– Jančik Tozo, majstorski kandidat.

Sudija turnira Pižurica Ratko, internacionalni sudija. Pobednik turnira je internacionalni majstor Čabarkapa Novak.

  • Hvala Vam što komentarišite, uredite Vašu objavu. HTML oznake su dozvoljene "strong", "code" i "href".